نحوه کار گروه طراحی پیتار | طراحی سایت در قزوین
صفحه اصلی/نحوه کار پیتار با مشتری

نحوه کار پیتار با مشتری

شروع

Requirement Phaze
تعیین یا مشخص کردن نیازمندی های مشتری و ارئه ی آن در یک فاز قابل فهم

در این مرحله تعیین می شود نیاز مشتری چیست و اینکه نرم افزار یا سایت با هدف حل یا ساده سازی چه مشکلی باید طراحی شود.
Lists-making Phaze
ارائه ی راهکاری برای پیاده سازی برنامه و تعیین چگونگی انجام کار با بالاترین کیفیت

طراحی و تعیین اینکه نیازمند چه اجزایی هستیم، هر جزء باید در کجا قرار بگیرد، چه کاری انجام دهد و چگونه به اجزای دیگر متصل شود.
Implementation Phaze
(پیاده سازی یا همان کد نویسی) Implementation
کد نویسی اجزایی که در مرحله قبل طراحی شده اند و ارائه نمونه اولیه از نرم افزار یا سایت
person
(تست) Testing


انجام آزمایش روی کد های نوشته شده و نمونه برای تایید صحت اجرا ی نرم افزار یا سایت
Conversion Phaze
(انتقال) Conversion


تحویل پروژه به مشتری ( نصب نرم افزار در محیط کاری واقعی و یا آپلود سایت روی هاست)
Maintenance Phaze
آموزش


آموزش امکانات و نحوه کاربری آنها و تنظیمات و نگهداری نرم افزار یا وب سایت
Maintenance Phaze
مرحله ی نگهداری یا پشتیبانی


اگر نرم افزار یا سایت مشکلاتی داشته باشد ، مجدداً به پیتار مراجعه شده و بررسی می شود.